X在线客服
兰溪市光明电子线材有限公司
Tel:86-0579-88420013
兰溪市光明电子线材有限公司,兰溪光明电子,光明电子,光明电子线材,铝线,网络线,氧化铝线,彩色氧化铝线,高纯镀膜铝线,镀膜铝线,铜包铝线

国内外常用铝及铝合金牌号对照表

国内外常用铝及铝合金牌号对照表

中国

美国

英国

日本

法国

德国

前苏联

GB

ASTM

BS

JIS

NF

DIN

ГОСТ

1A99

1199

A199.99R

A99

1A97

A199.98R

A97

1A95

A95

1A80

1080(1A)

1080

1080A

A199.90

A8

1A50

1050

1050(1B)

1050

1050A

A199.50

A5

5A02

5052

NS4

5052

5052

A1Mg2.5

Amg

5A03

NS5

AMg3

5A05

5056

NB6

5056

A1Mg5

AMg5V

5A30

5456

NG61

5556

5957

2A01

2036

2117

2117

AlCu2.5Mg0.5

D18

2A11

HF15

2017

2017S

AlCuMg1

D1

2A12

2124

2024

2024

AlCuMg2

D16AVTV

2B16

2319

2A80

2N01

AK4

2A90

2218

2018

AK2

2A14

2014

2014

2014

AlCuSiMn

AK8

超硬铝

7A09

7175

7075

7075

AlZnMgCu1.5

V95P

ZAlSi7Mn

356.2

LM25

AC4C

G-AlSi7Mg

ZAlSi12

413.2

LM6

AC3A

A-S12-Y4

G-Al12

AL2

ZAlSi5Cu1Mg

355.2

AL5

ZAlSi2Cu2Mg1

413.0

Copyright ? 2017.兰溪市光明电子线材有限公司 技术支持:悦企科技

日本在线观看